Concentraten worden toegepast ter verhoging van de werking van aan te brengen verzorgingsproducten.