De look:
• Eyeshadow Buttercup
• Eyeshadow Glossy Olive
• Eyeshadow Nude
• Eyeshadow Libelle Day
• Stylo 20 Classic Green
• Crayon Milky

 

 

 

De Look:
- Stylo 21 Gorgeous Olive
- Eyeshadow Nude
- Eyeshadow Bronze

 

 

De look:
• Eyeshadow Regal
• Eyeshadow Pop Rocks
• Eyeshadow Sage
• Stylo 01 Carbon Black

 

 

De look:
• Eyeshadow Candyland
• Eyeshadow Burlesque
• Eyeshadow Regal
• Stylo 61 Lavender

 

 

De look:

• Stylo 61 Lavender
• Eyeshadow Layla
• Eyeshadow Violetta
• Eyeshadow Midnight Blue

 

De look:
• Eyeshadow Nude
• Eyeshadow Lightning
• Eyeshadow Moss
• Eyeshadow Glossy Olive
• Eyeliner 21 Gorgeous Olive

 

De look:
• Eyeshadow Pearl Love
• Eyeshadow Sunset
• Eyeshadow Frisky Bronze
• Stylo 34 Cigar

 

De look:
• Crayon Bluebird & Admiral
• Eyeshadow White Beach
• Eyeshadow Ice
• Eyeshadow Blueberry
• Eyeshadow Aqua

 

De look:
• Eyeshadow Libelle Day
• Eyeshadow Pearl Love
• Stylo 21 Gorgeous Olive